Meny

Kalender

August
MTOTFLS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
SandefjordBueskyttere 2014-10-22 22:26:18

Kjøps og salgsbetingelser

Kjøpsbetingelser

 

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av

Sandefjord Bueskyttere,  Org. 983 626 149.

Disse vilkårene gjelder for alt salg fra 

Sandefjord Bueskyttere så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Kundedata oppbevares i henhold til norsk lov og idrettens regelverk og vil ikke på noen måte bli distribuert til tredjepart.

Sandefjord Bueskyttere, Org. 983 626 149 er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

 

Priser og levering

Alle priser er oppgitt i norske kroner eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra beskrivelsen på siden, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

 

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Sandefjord Bueskyttere er ansvarlig for betaling av de ytelser 

Sandefjord Bueskyttere eller deres samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra kundens side.

 

Reklamasjon

Før feil meldes til Sandefjord Bueskyttere sin administrasjon, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side.

Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Sandefjord Bueskyttere har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Sandefjord Bueskyttere  slik at administrasjon kan iverksette tiltak for avhjelp.

Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir høvelig/skriftleg melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

 

Avhjelp

Sandefjord Bueskyttere sin administrasjon skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av kunde, iverksette tiltak for å rette på mangelen.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Sandefjord Bueskyttere, 

betaler ikke Sandefjord Bueskyttere disse utgiftene.

 

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

 

Ekstraordinære forhold

Sandefjord Bueskyttere er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis 

Sandefjord Bueskyttere  godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Sandefjord Bueskyttere sinkontroll, og som kunden ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

 

Sandefjord Bueskyttere er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra online tilbud administrasjon side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

Salgspant/Betalingsvilkår

Sandefjord Bueskyttere har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

 

Endring i vilkårene

Sandefjord Bueskyttere forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeure

Er Sandefjord Bueskyttere forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt,

Er Sandefjord Bueskyttere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Aktiviteter

24.08.2019
NM 3D 24-25.08 PF 30.06

10:00 - 18:00

14.09.2019
NM Felt 14-15.09 PF 15.08

08:00 - 20:00

Aktiviteter

24.08.2019
NM 3D 24-25.08 PF 30.06

10:00 - 18:00

14.09.2019
NM Felt 14-15.09 PF 15.08

08:00 - 20:00

Kalender

August
MTOTFLS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

Kalender

August
MTOTFLS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311