Aktiviteter

20.10.2019
HvalSerien 20.10.2019 PF 18.10.2019 - For Sandefjord Bueskyttere

10:00 - 16:00

Sandefjord Bueskytterhall

03.11.2019
HvalSerien 03.11.2019 PF 01.11.2019 - For Sandefjord Bueskyttere

10:00 - 16:00

Sandefjord Bueskytterhall

SandefjordBueskyttere 2016-03-09 23:44:07

Gruppestruktur

Trenerstruktur

Styret legger frem et forslag til trenerstruktur som illustreres med vedlagt skisse.

Nivå 1 starter med nybegynnerkurs som er obligatorisk.

Det innebefatter Rød Fjær, Gul Fjær og Hvit Pil. Alt etter WA sin opplæringsmodell. Alle nivåer avslutter med en prøve.

Klubben vil kjøre nye kurs hver høst.

Skyttere må så gå videre til nivå 2

Nivå 2 tar for seg sort pil. Ved bestått eksamen på sort pil er skytterne å regne for selvstendig og kan delta på stevner utenfor egen klubb. De har også bestått klubbens sikkerhetsnivå og kan delta på trening utenfor organisert trening. Kurset er ikke tidsavhengig og skytterne deltar i opplegget til de har fått de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig innenfor sikkerhet og ferdigheter til å være selvstendige skyttere. Kurset går fortløpende hele året etter kursansvarlig opplegg.

Nivå 3 kan defineres i 4 forskjellige grupper. 2 grupper i bredden og 2 grupper for satsing.

Bredde gruppe 1 kan defineres for de skyttere som skyter for treningens skyld, for det sosiale og/eller for det at det er gøy og ha en aktivitet og vil delta på noen stevner uten at resultater står i fokus. Det sosiale er viktig og de ønsker å tilføre klubben resurser og delta aktivt i klubben.

Gruppe 1 trenger ingen fast trener, men en trener å spørre når de trenger det.

Bredde gruppe 2 kan defineres til skyttere som trener jevnlig med en målsetning på egen skyting i tillegg til ovennevnte nevnt i gruppe1, om å oppnå brukbare resultater på stevner uten å ha ambisjoner om å ligge stabilt helt i toppen, ha en utvikling i sin skyting, delta jevnlig på stevner. Liker å konkurrere og delta i forskjellige aktiviteter.

Gruppen har egen trener 1 dag i uken, eller oftere hvis treneren legger opp til det

Satsingsgruppene er likestilt men med forskjellige trenere/opplegg.

Gruppene har ikke noe krav til poeng eller at skytterne tilhører Norgestoppen. Gruppene er ment for de som har ambisjoner, ønsker å satse på bueskyting og bli stabile i Norgestoppen eller internasjonalt. Det betyr at skyttere med mulighet og lyst til å bruke tid på bueskyting, bli en eliteutøver i fremtiden, enten de kommer fra nybegynnerkurs, går på skole, er voksne skyttere som har treningsiver og satsingsvilje til å nå sine mål hører hjemme her.

Generelt:

Alt innhold i de forskjellige gruppene ligger hos de respektive trenere. Trenerne legger opp treningen slik det passer gruppen og gruppens skytterstruktur, tilpasset klubbens treningstider og generelle drift. Klubben legger opp til at alle grupper skal ha tilbud minst en dag i uken. Trenerne står fritt til å utvide dette slik de ønsker og tilpasser dette til klubbens drift

Trenere og skyttere.

Det er viktig med god kjemi mellom trenere og skyttere og et godt treningsforhold bygger på tillit. Det betyr at treneren skal gi alle skyttere lik oppmerksomhet, ta skytteren på alvor og veilede best mulig ut ifra sin mulighet. Det kan i spesielle situasjoner være riktig av trener å bruke mere tid på enkeltskyttere med tanke på spissing til større konkurranser. Treneren skal lage eget treningsopplegg for hver av sine skyttere, slik at disse kan ha kvalitet på sin egentrening. Treneren skal veilede sin gruppe både med trening, livsstil og læring av administrative krav. Har ikke treneren de kunnskaper som kreves skal han henvise sine skyttere til de som har denne kompetansen.

Skytterne skal på sin side være lojal mot sin trener. Jobbe for et godt samhold i gruppen og klubben generelt. Hvis det skulle være behov for å søke kunnskap utenfra skal dette avklares med treneren først. Skyttere skal lage en egenevaluering, sette opp mål for sesongen ved sesongoppstart og evaluere disse etter endt sesong. Skulle en skytter ønske å bytte gruppe så skal han gi beskjed til sin trener om dette og treneren vil da bringe dette videre til trener for den aktuelle gruppen skytteren ønsker å komme til. For å oppnå gode resultater er det avgjørende med god kjemi og tillit mellom skyttere og trenere. Det er da ikke avgjørende hvilken gruppe en tilhører, men man kan i samarbeide med sin trener på alle nivåer velge å beholde treneren en har og få god veiledning helt opp til toppnivå uten å bytte gruppe. Det er en begrensning i hvor mange skyttere en trener kan ha i sine grupper og trenerens valg på dette må klubbens medlemmer respektere.

Last ned "Egenevalureringsskjema" fyll det ut og sendt det til : Sandefjord Bueskyttere

Skytterevaluering.xlsx

Eksempler på ytfylling

Skytterevaluering eks 1.pdf

Skytterevaluering eks 2.pdf

Skytterevaluering eks 3.pdf

 

Treningstider i hallen er mandag, onsdag, torsdag og fredag

18:00 til 22:00

Klubbens "Pilkurs"  vil foregå på fredager fra 18:00 til 20:00

Hvis det er mulig så er hallen åpen for trening fra 12:00 til 17:00 lørdag og søndag

SVGS vil ha trening formiddagen ut ifra årets timeplan.

Hallen vil da være åpen for alle klubbens medlemmer.

Disse vil kunne bli endret fra skolestart hvert år.

HvalSerien går stort sett annenhver søndag og helgene vil kunne bli brukt til samlinger, kurs og annet.

 

Trenerne for de forskjellige gruppene tilpasser sine treningstider til hverandre og klubbens drift.

Det er også viktig at vi komprimerer våre treninger slik at klubben trener samlet og bygger sosialt god struktur. Det er helt klart inspiriene for unge/nybegynnere å kunne trene samtidig med erfarne eliteskyttere. Mye god læring å se på andre. Alle har et ansvar for å bygge god struktur og god stemning på trening.

Samarbeide er viktig.

Vi må presisere at dette kun er rådgivende tider og det kan/vil bli forandringer på disse tider, også rutiner ved bruk av hallen.

 

Mvh

 

Sandefjord Bueskyttere

Aktiviteter

20.10.2019
Eidsvoll - Jordefelten 20.10.2019 PF: 13.10.2019

10:00 - 16:00

Eidsvoll - utebane, Østsiavegen 22b

23.10.2019
Kråkestevner inne 2019 Moss 23.10.2019 PF: 16.10.2019

18:00 - 22:00

Bueskytterhuset - Ørejordet

26.10.2019
Bærumstreffen i Rundhallen 26.10.2019 PF: 18.10.2019

09:15 - 16:00

Bærum Idrettspark – Rudhallen Hauger skolevei 36 1351 RUD

Kalender

Oktober
MTOTFLS
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123

Kalender

Oktober
MTOTFLS
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123